Algemene Voorwaarden

Reserveringscondities

Op alle door ons aangegane overeenkomsten zijn de Uniforme Voorwaarden Horeca (UVH) van toepassing. In de UVH treft u tevens de geldende annuleringsvoorwaarden. De UVH zijn bindend voor iedereen die van onze diensten gebruik maakt. Op verzoek worden de UVH toegezonden. De UVH zijn gedeponeerd bij de Arrondissementsrechtbank en de Kamer van Koophandel te ’s Gravenhage.

Aanvullende Leverings- en annuleringsvoorwaarden van “In de Driehoek”

(zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht)

1. Gertrudiskapel: gebruiksvoorwaarden

De Gertrudiskapel is een monument met grote historische waarde en traditie. Om deze reden zijn aan het gebruik enkele beperkingen verbonden. Extreme muziekversterking is er niet toegestaan. De Gertrudiskapel is exclusief beschikbaar voor zakelijke bijeenkomsten als vergaderingen, congressen en recepties. De Gertrudiskapel beschikt o.a. over een professionele geluidsinstallatie, waardoor uw presentatie optimaal tot zijn recht komt. Het is raadzaam om een AV-technicus in te huren. Bij gebruik van vier of meer microfoonsystemen en/of bij aanwezigheid van 100 gasten of meer, is het inhuren van een AV-technicus verplicht. Gebruik van een door u zelf meegebrachte geluidsinstallatie is niet toegestaan. Aan de wanden mag niets worden opgehangen of op andere wijze bevestigd. U kunt echter wel verplaatsbare presentatiepanelen bestellen, waarop materialen met klittenband bevestigd kunnen worden. De Gertrudiskapel kan worden gehuurd voor groepen van ten minste 30 en ten hoogste 130 personen, waarbij de opstelling afhankelijk van het aantal personen, en uw wensen, kan variëren.

2. Huurprijs & dagdelen

Onder dagdelen wordt verstaan:

1 dagdeel: 08.30-12.30 uur of 13.30-17.30 uur; (12.30-13.30 uur =lunchtijd)
2 dagdelen: 08.30-17.30 uur of 13.30-22.30 uur; (17.30-18.30 uur =dinertijd)
3 dagdelen: 08.30-22.30 uur
Avond: 18.30-22.30 uur

Bij overschrijding met minder dan ½ uur wordt 50% van het tarief voor een aansluitend dagdeel berekend; bij grotere overschrijding wordt 100% van het tarief voor een aansluitend dagdeel berekend. Overschrijding wordt alleen toegestaan na mondelinge afspraak en indien de ruimte daarvoor beschikbaar is. Dit is vooral van belang indien u extra tijd voor op- en afbouwen nodig heeft. Denk ook aan de ontvangst van gasten en evt. uitlopen van uw bijeenkomst.

3. Horeca voorzieningen

Daar wij de HACCP Richtlijnen nauwgezet volgen, kunnen verse etenswaren en dranken ten hoogste twee uur op een buffet aanwezig zijn omdat koeling hier niet mogelijk is. Opdrachtgevers zijn verantwoordelijk voor het doorgeven van een dieet, allergie of een andere reden, waardoor bepaalde producten of toevoegingen door gasten niet kunnen worden gebruikt/genuttigd. De opdrachtgever kan dit bij de reservering kenbaar maken. Het is niet toegestaan, zonder overleg met In de Driehoek, meegebrachte eet-en drinkwaren te verstrekken en/of te nuttigen. Het is tevens niet toegestaan zelf de catering te verzorgen en/of een externe cateraar in te huren.

4. Beschikbaarheid

De accommodatie wordt niet verhuurd op zondagen en erkende feestdagen. Afzonderlijk huren van de foyer is slechts mogelijk indien het gebruik van de overige ruimten dit toelaat, zulks ter beoordeling van de bedrijfsleiding.

5. Wijziging van het aantal personen

Voor het goed faciliteren van uw bijeenkomst, is het doorgeven van het juiste aantal personen van belang. Wijziging in aantallen tot een maximum van 10% van de reservering kan uiterlijk 7 dagen van tevoren kosteloos worden doorgegeven.

  • Bij annulering van meer dan 10% van het oorspronkelijke aantal gereserveerde personen, brengen we voor het aantal personen dat dit percentage overschrijdt, 100% annuleringskosten in rekening.
  • Bij annulering van het aantal personen minder dan 7 dagen voor aanvang van de bijeenkomst, brengen wij het origineel gereserveerde aantal personen in rekening.
  • Uiteraard heeft elke zaal een maximale capaciteit, verhogen van het aantal personen kan niet onbeperkt.
Met uw toestemming plaatsen wij “tracking cookies” op uw computer. Deze cookies gebruiken wij om bij te houden welke pagina’s u bezoekt, om zo een profiel op te bouwen van uw online gedrag. Dit profiel is niet gekoppeld aan persoonlijke informatie zoals uw naam, adres, e-mailadres.
Accepteren Afwijzen